Vispārējās valdības budžeta deficītu šogad būs 1,5% no IKP, prognozē FM

Treideri.lv | 3. decembris 2013 14:18
Vispārējās valdības budžeta deficītu šogad būs 1,5% no IKP, prognozē FM

Ņemot vērā labāku nodokļu ieņēmumu izpildi nekā plānots, 2013.gada vispārējās valdības budžeta deficīts tiek prognozēts 1,5% apmērā no iekšzemes kopprodukta (IKP), informē Finanšu ministrija (FM).

Šā gada desmit mēnešos kopbudžeta finansiālajā pārpalikumā vērojams vien minimāls kāpums – oktobra laikā tas ir palielinājies par 6,8 miljoniem latu, veidojot no gada sākuma akumulēto pārpalikumu 268,3 miljonu latu apmērā, kas, salīdzinot ar pagājušā gada janvāra – oktobra pārpalikumu, ir par 10 miljoniem latu jeb 3,6% zemāks.

Šogad kopbudžeta izdevumu kāpums (5,1%) ir bijis nedaudz straujāks par ieņēmumu kāpumu (4,6%). Turklāt situācija kopbudžeta apakšlīmeņos liecina, ka pārpalikuma uzkrāšana valsts budžetā ir kompensējusi deficīta veidošanos pašvaldību konsolidētajā budžetā.

Ja šā gada desmit mēnešos valsts budžetā sistemātiski veidotais pārpalikums jau sasniedzis 282,5 miljonus latu, tad uzkrātā pašvaldību finansiālā bilance oktobra laikā šogad pirmo reizi ir kļuvusi negatīva un desmit mēnešos kopā izdevumi par 14,2 miljoniem latu pārsniedz ieņēmumus, norāda FM.

Salīdzinājumā ar situāciju gadu iepriekš šogad desmit mēnešu laikā kopbudžeta ieņēmumi ir palielinājušies par 218,1 miljonu latu, ko līdz ar vispārējo ekonomikas izaugsmi ir noteicis nodokļu ieņēmumu stabils kāpums (188,7 miljoni latu jeb 5,3%), kā arī ārvalstu finanšu palīdzības ieņēmumu pozitīva dinamika (40,7 miljoni latu jeb 6,0%) par līdzšinēji īstenotajiem ES projektiem, tai skaitā noslēguma maksājumi par 2004.–2006. gada plānošanas perioda Kohēzijas fonda projektiem.

Kaut arī šogad var turpināt novērot kopbudžeta ieņēmumu kāpumu 4,6% apmērā, šāds pieaugums ir gandrīz trīskārt zemāks nekā iepriekšējos divos gados pieredzētā desmit mēnešu ieņēmumu izaugsme vidēji 12% apmērā.

Valsts budžetā tendences kopš septembra fundamentāli nav mainījušās, tomēr FM uzsver, ka arvien stabilāka ir situācija valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, kur pretstatā situācijai pagājušā gada desmit mēnešos turpina uzlaboties finansiālie rezultāti, samazinoties deficītam no 58,9 miljoniem latu līdz 27,5 miljoniem latu.

Turpretim pašvaldības šā gada laikā ir kāpinājušas izdevumus visās būtiskākajās izdevumu kategorijās, tajā pašā laikā šogad izdevumi ES projektiem (173,7 miljoni latu) ir saglabājušies 2012. gada līmenī (170,8 miljoni latu).

Salīdzinājumā ar situāciju pagājušā gada janvārī – oktobrī, īpaši izteikts ir izdevumu kāpums kapitālieguldījumiem (par 32,2 miljoniem latu jeb 12,8%), ko pamatā noteikusi intensīvāka aizņēmumu izmantošana, kā arī ar pašvaldību iestādēs strādājošo atlīdzību saistīto izdevumu palielinājums (par 36,4 miljoniem latu jeb 8,4%), savukārt, izdevumi sociālajai palīdzībai līdzīgi kā pagājušajā gadā turpina kristies. Līdzvērtīgi kāpuši pašvaldību preču un pakalpojumu izdevumi (par 32,5 miljoniem latu jeb 12,9%) – pamatā pakalpojumu apmaksa par apkuri un pašvaldības iestāžu ēku uzturēšanas izmaksas.

Jau ziņots, ka pēc Finanšu ministrijas aplēsēm, 2012.gadā vispārējās valdības budžeta deficīts atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS’95) metodoloģijai bija 1,5% no iekšzemes kopprodukta.

Avots: Delfi

, ,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv