Ventspils brīvostā nākamgad plāno ieguldīt 26 miljonus latu

Treideri | 29. novembris 2012 19:00
Ventspils brīvostā nākamgad plāno ieguldīt 26 miljonus latu

Vairāk nekā 26 miljoni latu jeb 61% no Ventspils brīvostas pārvaldes nākamā gada budžeta izdevumiem plānoti Investīciju programmas īstenošanai.

Ventspils brīvostas valdes sēdē apstiprinātā budžeta izdevumu prioritātes noteiktas atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem – nostiprināt esošās ostas pozīcijas šķidro un beramkravu jomā, piesaistīt jaunus pakalpojumus un attīstīt rūpniecību, kā arī, lai pilnveidotu starptautiskā transporta tīkla TNT prasībām atbilstošu ostas infrastruktūru.

2013.gadā turpināsies Kohēzijas fonda projekta Sauskravu termināļa būvniecība īstenošana. Projekts paredz sauskravu termināļa būvniecību Ventas kreisajā krastā Ventspils brīvostas teritorijā starp Apvedtiltu un Ventas tiltu. Tiks izbūvēta piestātne, kraujlaukumi ar inženiertīkliem, kā arī rekonstruēts esošais un būvēti jauni dzelzceļa sliežu ceļi. Būvdarbi uzsākti 2012.gada jūlijā un tos plānots pabeigt līdz 2013.gada oktobra beigām.

Turpināsies Kohēzijas fonda projekta Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība īstenošana. 2013.gadā šī projekta ietvaros plānota piestātnes Nr.12 ar kraujlaukumu būvniecība, akvatorijas padziļināšana līdz 12,5 metriem un esošā dzelzceļa sliežu ceļu rekonstrukcija.

2013.gadā demontēs Ventspils brīvostas 1.muliņu. Vienlaikus ar demontāžu paredzēta arī krasta nostiprinājuma izbūve un piesārņotās grunts attīrīšana. Muliņa ekspluatācija tehniskā stāvokļa un piesārņojuma dēļ nav iespējama, bet tā nojaukšana ļaus būtiski palielināt akmeņogļu pārkraušanas jaudu slēgtajā ogļu terminālī, norāda ostas pārvalde.

Nākamajā gadā turpināsies 2010.gadā uzsāktā Kohēzijas fonda projekta Pievadceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām īstenošana. Būvdarbus šajā projektā plānots pabeigt līdz 2014.gada beigām. Projekts paredz gandrīz 30 ostas pievadceļu (ielu) rekonstrukciju vai būvniecību, kā arī atsevišķu ostas neapgūto teritoriju attīstību un sakārtošanu.

2011.-2012.gadā tika nojauktas ēkas teritorijā K.Valdemāra ielā 24, lai nodrošinātu pieeju ostas akvatorijai un izveidotu stāvlaukumu zvejas ostas klientu visa veida autotransportam. Teritorijā ieklās cieto segumu.

Turpināsies autotransporta stāvlaukumu izbūve rūpnieciskajā rajonā Ganību ielā. Paredzēts izbūvēt papildus vieglā autotransporta stāvvietas blakus SIA Bucher Schoerling Baltic ražotnei.

Viens no Ventspils brīvostas stratēģiskajiem mērķiem ir attīstīt rūpniecisko darbību ostas teritorijā. 2013.gadā plānots turpināt vairākus jau iesāktos projektus, kā arī piesaistīt jaunus. Viens no lielākajiem projektiem, kura būvniecība noslēgsies 2013.gadā, ir ražošanas ēkas būvniecība, kur būs SIA EuroLCDs šķidro kristālu displeju rūpnīca.

Budžetā paredzēts finansējums trīs piestātņu zemūdens daļas un muliņa Nr.2 tauvošanās konstrukcijas remontam. Tāpat finansējums budžetā plānots gan tā saukto krasta saimniecības objektu (dzelzceļi, autotransporta ceļi, tilti) remontam un uzturēšanai, gan graustu nojaukšanai brīvostas teritorijā, arī Ventspils brīvostas apsaimniekoto bāku remontam un vēl citiem projektiem.

Ventspils brīvostas ieņēmumus veido ostu maksas, ieņēmumi no nekustamā īpašuma nomas, piestātņu nomas, sniegtajiem pakalpojumiem, telpu nomas, kā arī ES fondu finansējums projektu realizācijai un citi ieņēmumi.

Avots: Db.lv


Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv