Valūtas tirgus apskats no Renesource Capital 19. Jūnijs

Renesource Capital | 20. jūnijs 2013 08:39
Valūtas tirgus apskats no Renesource Capital 19. Jūnijs


EURUSD

Pretestība 4- 1.3550
Pretestība 3- 1.3500
Pretestība 2- 1.3450
Pretestība 1- 1.3410
Tekošā cena- 1.3400
Atbalsts 1- 1.3370
Atbalsts 2- 1.3300
Atbalsts 3- 1.3290
Atbalsts 4- 1.3230

Vakar Eiro valūta atsāka kāpuma tendenci un EURUSD valūtas kurss īslaicīgi sasniedza 1.3400 līmeņi. Šodienas tirdzniecības sesiju Eiro valūta aizsāka ar kāpuma tendenci un EURUSD valūtas kurss tirgojas pie1.3400 atzīmes.
Ka ari iepriekš mēs uzskatam kad 1.3400 līmeņa tuvumā ir spēcīga pretestības zona. Šis zonas pārvarēšana varētu sekmēt kursa virzību 1.3500 līmeņa pārvarēšanai. Vidēja termiņa perspektīvā pastāv  Eiro valūtas kursa samazinājuma varbūtība un EURUSD valūtas kursa virzība psiholoģiska atbalsta līmeņa 1.3000 virzienā. Ilgtermiņā mēs prognozējām, kad pārdošanas spiediens uz EURUSD valūtas kursa samazināšanos saglabāsies un atsāksies kursa lejupejoša tendence  1.10 virzienā.

GBPUSD

Pretestība 4- 1.5750
Pretestība 3- 1.5710
Pretestība 2- 1.5680
Pretestība 1- 1.5640
Tekošā cena- 1.5640
Atbalsts 1- 1.5590
Atbalsts 2- 1.5550
Atbalsts 3- 1.5500
Atbalsts 4- 1.5450

Vakar Britu mārciņa (GBP) aizsāka lejup lejupejošo vilni, un GBPUSD valūtas kurss īslaicīgi svārstījās līdz 1.5550 līmenim. Šodienas tirdzniecības sesiju GBP uzsāka ar zemo volatalitati un GBPUSD valūtas kurss lielākoties svārstījās pie tas atvēršanas limeņa. Mēs uzskatam, kad īstermiņa perspektīva  Britu marciņa, sekojot EURUSD tendencei, varētu aizsākt korekcijas kāpuma tendenci. Vidēja termiņa perspektīvā pastāv iespējamība kad GBP atsāks kustību lejup, svarīga psiholoģiskā atbalsta līmeņa 1.5000  virzienā. Ilgtermiņa perspektīvā mēs nemainām GBPUSD lejupejošas tendences prognozi un GBP vērtības samazināšanos lokālā minimuma 1.4830 virzienā.

USDJPY

Pretestība 4- 97.00
Pretestība 3- 96.50
Pretestība 2- 96.00
Pretestība 1- 95.50
Tekošā cena- 95.00
Atbalsts 1- 95.00
Atbalsts 2- 94.50
Atbalsts 3- 94.00
Atbalsts 4- 93.60

Vakar Japānas Jena (JPY) aizsaka lejupejošo tendenci un USDJPY  valūtas kurss  īslaicīgi sasniedza  96.00 līmeni. Šodienas tirdzniecības sesiju JPY aizsāka ar nostiprināšanas tendenci attiecībā pret ASV dollaru un USDJPY valūtas kurss īslaicīgi noslīdēja  zem  95.00 JPY par ASV dolāru līmenim. Mēs uzskatam, kad vidēja termiņa perspektīvā JPY pastāv samazināšanās tendences turpināšanas varbūtība un USDJPY valūtas kurss varētu palielināties pretestības līmeņa 104.00 JPY par ASV dolāru virzienā. Ilgākā laika perspektīvā, mēs sagaidām JPY vērtības pazemināšanos un USDJPY kursa pieauguma tendences atjaunošanos, un kāpumu 120.00  JPY par ASV dolāru virzienā.

USDCHF

Pretestība 4- 0.9410
Pretestība 3- 0.9370
Pretestība 2- 0.9320
Pretestība 1- 0.9250
Tekošā cena- 0.9200
Atbalsts 1- 0.9200
Atbalsts 2- 0.9150
Atbalsts 3- 0.9100
Atbalsts 4- 0.9050

Vakar Šveices franks (CHF) aizsaka kāpuma vilni un USDCHF valūtas kurss īslaicīgi noslīdēja zem 0.9200 līmenim.Šodienas tirdzniecības sesijā CHF neuzradīja volatīlo tirdzniecību un USDCHF valūtas kurss lielākoties svārstījās pie tas atvēršanas līmeņa.Vidēja termiņa perspektīvā mēs sagaidām CHF lejupejošas tendences turpinājumu un USDCHF kursa virzību 0.9850 līmeņa virzienā. Ilgtermiņa perspektīvā mēs sagaidām CHF nostiprināšanās tendences turpinājumu un USDCHF kursa virzību 0.9000 līmeņa virzienā.

Šo finanšu tirgus apskatu ir sagatavojusi AS IBS „Renesource Capital”, tam ir tikai informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par padomu, piedāvājumu vai ieguldījumu ieteikumu pirkt, pārdot vai turēt finanšu instrumentus. Šis apskats ir sagatavots balstoties uz informāciju, kas iegūta no publiski pieejamiem un par uzticamiem uzskatāmiem informācijas avotiem, tajā pat laikā sniegtās informācijas precizitāte un pilnība netiek garantēta. Apskatā izteiktie viedokļi attiecas uz apskata sagatavošanas brīdi un tie var tikt mainīti. Šī apskata autori, kā arī AS IBS „Renesource Capital”, tā saistītie uzņēmumi vai to pārstāvji neuzņemas atbildību par atklātajām neprecizitātēm vai kļūdām finanšu tirgus apskatā, kā arī par personas, kura daļēji vai pilnībā izmantojusi vai plāno izmantot šajā apskatā  iekļauto informāciju, iespējamiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem (ieskaitot neiegūto peļņu), kā arī iespējamām soda sankcijām, kuras radījusi šajā apskatā ietvertās informācijas daļēja vai pilnīga izmantošana. Pirms jebkuru ieguldījumu veikšanas personai ieteicams konsultēties ar savu ieguldījumu konsultantu vai vadīties pēc personīgā novērtējuma. Detalizēts saistību atrunas, kā arī apskata veidošanas principu, metodoloģijas un risku novērtēšanas  apraksts atrodams http://www.renesource.eu/lv/rc-analysis-research-legal-notice-disclaimer.php un AS IBS “Renesource Capital” Uzticības operāciju nodaļā Duntes ielā 15A, Rīgā, LV – 1005.

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv