SVF ziņo par rekord-augstu pasaules parādu

Treideri.lv | 6. oktobris 2016 07:26
SVF ziņo par rekord-augstu pasaules parādu

Pēc Starptautiskā Valūtas Fonda (SVF) datiem, visas pasaules kopējais parādu slogs sasniedzis rekord-augstu $152 triljonu atzīmi, tādējādi vairāk kā divas reizes pārsniedzot pasaules ekonomikas apmērus.

Pie tam kredītu masa jau 2002. gadā veidoja aptuveni 200% no globālā IKP, savukārt 2015. gadā sasniedza 225%. Aptuveni 2/3 no visa parāda veido privātais sektors. Neskatoties uz to, arī valsts parāds kopš 2008.-2009. gadu krīzes būtiski palielina tempus.

SVF pārstāvji sanāksmē ar Pasaules Banku norādīja uz nepieciešamību veltīt visus nepieciešamos spēkus no valdību puses ekonomiskās izaugsmes nodrošināšanai, uzsverot, ka centrālajām bankām šajā procesā ir uzvelta pārāk liela atbildības daļa.

Tradicionāli lielākā daļa aizņemto līdzekļu ir koncentrēta pasaules bagātākajās valstīs. Taču pēdējos gados arī valstis ar zemu ienākumu līmeni uz iedzīvotāju būtiski palielinājušas parādu apmērus. Raksturīgākais piemērs ir Ķīna, kuras kopējais parāds 2015. gadā sasniedza 225% no IKP.

Runājot par korporatīvo parādu, SVF finanšu direktors norāda, ka pārmērīgs privātā sektora parāda apjoms ir viens no galvenajiem faktoriem, kas bremzē pasaules ekonomikas atveseļošanos un palielina finanšu stabilitātes riskus. Augsti parādu pieauguma tempi privātajā sektorā liecina par finanšu krīzes tuvošanos. Tajā pat laikā kritums izrādās būtiskāks un ilgstošāks nekā mazāka parāda gadījumā.

SVF un Pasaules Bankas kopīgi veidotās atskaites dati aptver 113 valstis, jeb 94% no pasaules IKP.pasaules-parada-apjoms

, , , ,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv