SVF pārskata rekomendācijas jaunattīstības tirgiem

Treideri.lv | 19. februāris 2020 17:16
SVF pārskata rekomendācijas jaunattīstības tirgiem

Kā palielināt kapitāla plūsmu drošību jaunattīstības valstīm? Lai atrastu pareizo atbildi uz šo jautājumu, izšķiroša nozīme ir finanšu stabilitātei, izaugsmei un darba vietu radīšanai.

Labas ziņas – valstis saņem labumu no ārvalstu kapitāla pārpalikuma, ko var izmantot jaunu ideju finansēšanai un nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Bet viņi arī saskaras ar augstu svārstību kapitāla kustībā, kas var traucēt finansiālo stabilitāti un biznesa un mājsaimniecību perspektīvas.

Labas ziņas – valstis saņem labumu no ārvalstu kapitāla pārpalikuma, ko var izmantot jaunu ideju finansēšanai un nepieciešamās infrastruktūras izveidei. Taču tās saskaras arī ar augstu svārstību kapitāla kustībā, kas var traucēt finansiālo stabilitāti un biznesa un mājsaimniecību perspektīvas.

Nestabilu kapitāla plūsmu problēmas risinājums var būt sarežģīts uzdevums vienota viedokļa trūkuma dēļ attiecībā uz nepieciešamo politisko pasākumu un to pieņemšanas termiņu kombināciju.

Piemēram, kapitāla aizplūšana no jaunattīstības tirgiem 2018. gadā, kad Brazīlija un Malaizija veica intervences valūtu tirgos, lai stiprinātu savas valūtas. Kolumbija un Dienvidāfrika gandrīz neiejaucās tirgū. Dažas centrālās bankas paaugstināja procentu likmes, bet citas – nē. Spēcīga iejaukšanās bieži vien palīdzēja mīkstināt valūtas vērtības lejupslīdi, taču ne vienmēr.

Tas viss rada jautājumus, tostarp arī SVF. Tāpēc SVF nolēma pārskatīt un atjaunināt rekomendācijas. Uzdevums ir sniegt konkrētus ieteikumus valstīm attiecībā uz atbilstīgu stratēģiju kombināciju, kas nepieciešamas ekonomiskās izaugsmes un finanšu stabilitātes saglabāšanai.

Jaunā “saskaņotā politiskā koncepcija” ļaus pārvērtēt četru instrumentu – monetārās politikas, makroprudenciālās politikas, valūtu intervences un kapitāla plūsmu regulēšanas pasākumu lietderību – lai palīdzētu stabilizēt ekonomiku, kas pakļauta iekšējiem un ārējiem satricinājumiem. Svarīgi piebilst, ka “saskaņots” jaunās koncepcijas aspekts atspoguļos to, kā šie instrumenti mijiedarbojas viens ar otru un darbojas atkarībā no situācijas konkrētajā valstī.

Pašreizējā SVF koncepcija, kas balstīta uz tradicionālāku ekonomisko domāšanu, kopumā paredz izmantot valūtas kursu kā amortizatoru. Šī pieeja ļauj gūt priekšstatu par to, kā attīstītās valstis pielāgojas ārējiem satricinājumiem un valūtas kursu svārstībām. Taču tas var neņemt vērā attīstības tirgu svarīgās īpatnības un to reakciju uz ārējiem satricinājumiem, un tad būs nepieciešama pavisam cita pieeja.

Politiskā dažādība

Jaunākie pētījumi liecina, ka, lai gan attīstības tirgi ir dziļi integrēti pasaules tirdzniecībā, to tirdzniecība ir neproporcionāli izteikta dolāros, tāpēc elastīgie valūtu kursi nodrošina tikai ierobežotu aizsardzību. Tāpat, neskatoties uz spēcīgu attīstības tirgu integrāciju globālajos kapitāla tirgos, to ārējais parāds lielā mērā ir denominēts dolāros. Tas var novest pie tā, ka valūtu kursi pieaugs pēkšņo saistību un parāda apkalpošanas izmaksu pieauguma dēļ.

Patiesi apbrīnojama dažādu valstu politikas dažādība var liecināt par to atšķirībām starp tiem vai citiem ārējiem satricinājumiem. Arī attīstības tirgi ir ļoti atšķirīgi valūtas tirgu likviditātes ziņā, kas var ietekmēt stabilizācijai pieejamo instrumentu arsenālu.

Lai gan SVF iepriekšējā vadība dalībvalstīm politiskās stratēģijas noteikšanai iekļāva visus četrus instrumentus, SVF atzīst, ka ir jāsaprot, kā šie politiskie pasākumi darbojas gan atsevišķi, gan kopā.

Piemēram, ja valsts izmantoja makroprudenciālus instrumentus, lai izvairītos no parāda uzkrāšanas un valūtas nelīdzsvarotības līdz šokam, vai tai vajadzētu lielākā vai mazākā mērā izmantot monetāro politiku, lai stabilizētu ekonomisko aktivitāti pēc šoka?

Vai vajag izmantot valūtas intervences kursu stabilizēšanai un bilances risku ierobežošanai noteiktos ārējos finanšu satricinājumos, dodot monetārajai politikai vairāk iespēju, lai koncentrētos uz iekšējās aktivitātes stabilizāciju? Kā tās vai citas valsts īpatnības ietekmēs šāda politisko pasākumu kompleksa lietderību un efektivitāti?

Sistēmas pilnveidošana

Tiecoties atbildēt uz šiem jautājumiem, ir skaidri jāsaprot, ka pastāv apstākļi, kuros daži instrumenti nespēlē nekādas lomas, izvēloties optimālu politiku. Pat pēc tam, kad SVF noteikusi visefektīvāko pasākumu kopu, rekomendācijās jāņem vērā, ka daži politiskie pasākumi var izraisīt nevēlamas blakusparādības.

To starpā: vienpusējas valūtu intervences prognozes no investoru puses var kavēt ilgtermiņa valūtas tirgu attīstību un radīt pārmērīgu valūtas parādu. Visbeidzot, jaunajā rokasgrāmatā ir jāņem vērā grūtības ar informācijas mijiedarbību, kā arī uzticības problēmas, kuras var rasties, kad centrālās bankas izmanto vairākus instrumentus.

Konsultāciju laikā ar SVF valdi un nacionālajām valdībām kļuva skaidrs, ka pilnveidota koncepcija ir pietiekami elastīga, lai risinātu dažādus uzdevumus. Turklāt, lai gan šobrīd galvenā uzmanība tiek pievērsta tiem politiskajiem instrumentiem, kurus var ātri izmantot, lai cīnītos pret ārējiem satricinājumiem, galu galā rāmji tiks paplašināti, iekļaujot fiskālo politiku.

SVF, kā vienmēr, tiecas sniegt stratēģijas dalībniekiem optimālu rokasgrāmatu par stratēģijas noteikšanu izaugsmes un stabilitātes mērķu sasniegšanai.

Autors: Kristalīna Georgijeva, SVF izpilddirektore


Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv