Mājas lapas lietošanas noteikumi

Iesaki:

Pirms uzsākt Treideri.lv tīmekļa vietnes jeb mājas lapas lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Treideri.lv mājas lapas lietošanas noteikumiem .

Apmeklējot mājas lapu vai arī izmantojot tajā izvietoto informāciju, Jūs piekrītat ievērot Treideri.lv mājas lapas lietošanas noteikumus (turpmāk – Noteikumus).

Autortiesības

Treideri.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce un aktīvā saite uz Treideri.lv portālu ir obligāta.

Lapas lietošanas noteikumi

Treideri.lv neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai jebkādām sekām, kas var rasties šajā mājas lapā pieejamo materiālu izmantošanas rezultātā. Katras personas pienākums ir patstāvīgi izvērtēt mājas lapā izklāstīto informāciju un tās lietderību.

Treideri.lv mājas lapā esošā informācija iegūta no avotiem, kas ir uzticami, tajā pat laikā katrai personai pašai ir jānovērtē Treideri.lv mājas lapā esošās informācijas lietderība. Šajā interneta mājas lapā esošā informācija attiecas uz tās publicēšanas brīdi, un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Treideri.lv mājas lapā esošajai informācijai ir informatīvs raksturs, informācijas izmantošana nerada juridiskas attiecības starp Treideri.lv un Jums. To nevar uzskatīt kā piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai izmantot šajā interneta mājas lapā minētos produktus vai pakalpojumus.

Treideri.lv mājas lapā ir izvietotas arī saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas nav Treideri.lv pārziņā. Minētās saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Treideri.lv neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar mājas lapā izvietotās saites vai reklāmu palīdzību.

Tirgus apskatu un tirdzniecības sistēmu saistību atruna

Ikvienam mājas lapā atrodamajam tirgus apskatam vai tirdzniecības sistēmai ir tikai informatīvs raksturs un to nevar uzskatīt par padomu vai piedāvājumu ieguldīt, pirkt, pārdot vai turēt finanšu instrumentus. Tirgus vai tirdzniecības sistēmas aprakstā izteiktie viedokļi un informācija, kas nav iegūta no publiskiem avotiem, atspoguļo Treideri.lv lietotāju viedokli tirgus vai tirdzniecības sistēmas apraksta sagatavošanas brīdī un tie nevar tikt uzskatīti par solījumu vai garantiju, ka paustie pieņēmumi patiešām piepildīsies vai ka prognozes izrādīsies patiesas.

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv