Latvijā trīs bankas «spēlējas ar uguni»

Treideri | 1. jūlijs 2013 13:06
Latvijā trīs bankas «spēlējas ar uguni»

Pagājušā gadā trijām Latvijā strādājošajām bankām Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) noteikusi zemāko reitingu, kas liecina par šīm bankām piemītošu augstu darbības risku un vāju risku pārvaldīšanu.

Šādām bankām, pēc FKTK 2012.gada darbības pārskatā norādītā, nepieciešama pastāvīga un pastiprināta uzraudzības kontrole. Vēl 2011.gadā zemākais reitings nebija noteikts nevienai bankai, liecina FKTK 2011.gada darbības pārskats. FKTK norāda, ka pērn kopumā piecām bankām tika pārskatīts reitings.

FKTK katrai uzraugāmajai institūcijai uzraudzības vajadzībām piešķir reitingu no 1.0 līdz 4.0, kur 1.0 ir visaugstākais vērtējums, bet 4.0 – viszemākais vērtējums. Atbilstoši institūcijai piešķirtajam reitingam tiek plānota tās uzraudzība, tajā skaitā institūcijai, kuras vērtējums ir visaugstākais (institūcijas darbībai piemīt zems risks un risku pārvaldīšana ir pietiekama), nepieciešamie uzraudzības pasākumi ir minimāli.

FKTK dati liecina, ka pērn, tāpat kā 2011.gadā, reitings 1 -2 bija noteikts septiņām bankām. Savukārt reitings 2,1-3 pērn bija noteikts deviņām bankām, kamēr 2011.gadā šāds reitings bija 12 bankām.

Komisija arī skaidro, ka 2012. gadā kredītrisks, likviditātes risks, stratēģijas un biznesa risks saglabājās kā banku darbības galvenie riski. Īpaša uzmanība tika pievērsta banku stratēģijām un pelnītspējai.

Veicot banku darbības uzraudzību, FKTK 2012. gadā četrām bankām piemēroja finanšu pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus par noteikto regulējošo prasību neievērošanu, vienai bankai uzlika naudas sodu 75 tūkstošu latu apmērā par pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā, bet vienai bankai izteica brīdinājumu par nepiesardzīgu kredītportfeļa izaugsmes tempu palielināšanu. FKTK arī veica korektīvos pasākumus, izvirzot divām bankām papildu prasības kredītriska jomā.

Avots: Db.lv

,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv