Galvenie kritēriji, vērtējot investoru piedāvājumus bankai Citadele: uzticamība, reputācija un cenas piedāvājums

Treideri.lv | 27. maijs 2014 07:22
Galvenie kritēriji, vērtējot investoru piedāvājumus bankai Citadele: uzticamība, reputācija un cenas piedāvājums

Pirmdien, 26.maijā, valdiba  iepazinās ar VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) sagatavotajiem AS „Citadele banka” (banka Citadele) investoru piedāvājumu izvērtēšanas kritērijiem, kas izstrādāti sadarbībā ar investoru piesaistes procesa konsultantu Société Générale. Potenciālo investoru piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji ir apkopoti četrās kritēriju grupās, to mērķis – izraudzīties piemērotāko piedāvājumu, kas nodrošina labāko cenu, investora uzticamību un reputāciju, kā arī bankas Citadele turpmāko attīstību.

“Valsts mērķis ir atrast bankai Citadele profesionālus, uzticamus investorus ar izcilu reputāciju, kuri nodrošinās bankas turpmāku attīstību un piedāvās vislabāko iespējamo akciju cenu. Tāpēc esam izvirzījuši virkni kritēriju, pēc kuriem starptautiskais konsultants Société Générale caurskatāmā procedūrā, konkursa kārtībā izvēlēsies labāko no visiem potenciālajiem investoru piedāvājumiem,” norāda PA Valdes priekšsēdētājs Ansis Spridzāns.

Bankas Citadele investoru piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji izriet no Ministru kabinetā (MK) iepriekš apstiprinātajiem investoru piesaistes pamatmērķiem. Potenciālo investoru piedāvājumu izvērtēšanu nodrošinās konsultants Société Générale. Ja modelis paredzēs investoriem būtiskas līdzdalības iegūšanu (katram virs 10% no finanšu institūcijas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju vai daļu skaita ), tad šos investorus pirms akciju iegādes izvērtēs arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atbilstoši Eiropas Savienības regulējumam, t.sk. investoru finansiālo stabilitāti un reputāciju.

Kā jau ziņots, konsultants Société Générale šā gada aprīlī informēja valdību, ka investori ir apliecinājuši interesi gan kļūt par bankas stratēģiskajiem ieguldītājiem, akcijas iegādājoties tiešā pārdošanas darījumā, gan arī investoriem ir interese par akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO), akcijas iegādājoties biržā. Veikt abu iespējamo scenāriju izpēti paredzēja iepriekš valdības apstiprinātā investoru piesaistes stratēģija.

Saskaņā ar apstiprināto stratēģiju, konsultants Société Générale uzrunāja gandrīz 100 investorus, kas varētu kļūt par bankas Citadele stratēģiskajiem ieguldītājiem. Pēc iepazīšanās ar informācijas memorandu vairāki investori ir iesnieguši nesaistošos piedāvājums. Nesaistošā piedāvājuma iesniegšanas mērķis ir parādīt savu interesi attiecībā uz bankas Citadele iegādi, lai varētu lemt par atļauju attiecīgajam investoram veikt tālāku informācijas par banka Citadele izpēti (due diligence). Potenciālo interesentu vidū ir gan bankas, gan finanšu investori.

Potenciālie investori šobrīd strādā pie bankas padziļinātas izpētes. Līdztekus akciju pārdošanas tiešā darījuma scenārijam tiek analizētas arī publiskā piedāvājuma iespējas (IPO) jeb iespējas bankas akcijas kotēt biržā. Gala lēmumu par investoru piesaisti bankai valdība pieņems vasarā, kad tiks saņemti investoru saistošie piedāvājumi tiešajam darījumam.

2013. gada jūlijā valdība nolēma atsākt investoru piesaistes procesu bankai Citadele. Valdībai iesniegtajā ziņojumā tika secināts, ka sākotnēji „Parex bankas” restrukturizācijas plānā paredzētais mērķis – stabilas finanšu institūcijas izveidošana – ir sasniegts. Atbilstoši restrukturizācijas plāna uzdevumiem izveidotā banka Citadele strādā sekmīgi un ar peļņu, un tās turpmākai attīstībai nepieciešams piesaistīt privāto kapitālu.

Lai saglabātu maksimāli elastīgu pieeju, PA sadarbībā ar finanšu konsultantu Société Générale īsteno divu ceļu (angļu val. “dual track”) investoru piesaistes stratēģiju. Tas paredz veikt investoru intereses izpēti attiecībā uz valstij piederošo akciju tiešās pārdošanas darījumiem, vienlaicīgi izvērtējot iespējas organizēt akciju sākotnējo publisko piedāvājumu biržā. Divu ceļu procesa priekšrocība ir iespēja vienlaicīgi uzrunāt lielu skaitu un dažāda veida potenciālos investorus, lēmumu par konkrētu modeli pieņemot pēc investoru intereses noskaidrošanas. Šāda pieeja nodrošina vislielāko investoru savstarpējo konkurenci, kas nodrošinātu valstij izdevīgāko darījumu.

Jau ziņots, ka konkursa kārtībā kā PA finanšu konsultants tika apstiprināta starptautiskā investīciju banka Société Générale, kuras uzdevums ir sniegt konsultācijas PA par valstij labāko investoru piesaistes modeli bankai Citadele, kā arī veikt investoru piesaisti. Kā juridiskais konsultants tika izvēlēts starptautiskais juridiskais birojs Linklaters.

Kopš savas darbības uzsākšanas 2010. gadā Citadele ir kļuvusi par peļņu nesošu koncernu. 2013. gadu banka Citadele ir noslēgusi ar 15,2 miljonu eiro lielu peļņu, kas salīdzinājumā ar 2012. gadu ir teju dubultojusies. Savukārt Citadeles grupa 2013. gadu noslēgusi ar 13,7 miljonu eiro peļņu, kas arī ir nedaudz pieaugusi salīdzinājumā ar gadu iepriekš. Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts 2012. gadā atzina banku Citadele par vislabāk pārvaldīto valstij piederošo uzņēmumu Baltijas valstīs.

Banka Citadele turpina strādāt un attīstīties tāpat kā līdz šim, apkalpojot gan iedzīvotājus un uzņēmumus, gan arī strādājot privātā kapitāla pārvaldīšanas sektorā neatkarīgi no investoru piesaistes procesa.

PA īpašumā ir 75% mīnus viena bankas Citadele akcijas, bet 25% un vienas akcijas īpašnieks ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

Avots: Citadele.lv

,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv