FOREX operāciju peļņas aprēķins

Treideri | 16. jūnijs 2012 16:17
FOREX operāciju peļņas aprēķins

Lai noteiktu FOREX tirgus operāciju peļņu, nepieciešams mācēt aprēķināt viena valūtas kursa punkta vērtību (cenu), t.i. kontrakta vērtības maiņu, par 1 punktu mainoties valūtas kotējumam.

Visi piemēri tiek doti standarta kontraktiem ar 100 000 bāzes vienībām.

1 punkta vērtība tiešajiem EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD kotējumiem tiek noteikta ar formulu:

100.000 X 0.0001 = 10, t.i., mainoties par 1 punktu EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD kursiem, atbilstošā kontrakta vērtība mainās par 10 ASV dolāriem.

Viena punkta vērtības aprēķins atgriezeniskajiem kotējumiem tiek veikts uz pozīcijas slēgšanas brīdi (veicot kontrdarījumu).

1 punkta vērtība atgriezeniskajiem EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD kotējumiem tiek noteikta ar formulām:

(100.000 X 0.0001) / ( USD/CHF) un (100.000 X 0.0001) / ( USD/CAD), kas atbilst : 10 / (USD/CHF) un 10 / ( USD/CAD).

Piemēram:

  • ar kursu USD/CHF = 1.4580 viena punkta cena USD/CHF atbildīs 10 / 1.4580 = 6,86 ASV dolāriem, t.i. mainoties USD/CHF kursam par vienu punktu, kontrakta USD/CHF vērtība mainās par 6,86 ASV dolāriem;
  • ar kursu USD/CAD = 1.5610 viena punkta cena USD/CAD atbildīs 10 / 1.5610 = 6,4 ASV dolāriem, t.i. mainoties USD/CAD kursam par vienu punktu, kontrakta USD/CAD vērtība mainās par 6,4 ASV dolāriem.

(Mainoties USD/CHF un USD/CAD kursam uz pozīciju slēgšanas brīdi, attiecīgi viena punkta cena šajos kontraktos būs cita).

1 punkta vērtība USD/JPY tiek noteikta ar formulu:

(100.000 X 0.01) / ( USD/JPY), kas atbilst: 1000 / ( USD/JPY)

Piemēram, ar kursu USD/JPY = 122.80 viena punkta cena USD/JPY atbildīs 1000 / 122.80 = 8,14 ASV dolāriem, t.i. mainoties USD/JPY kursam par vienu punktu, kontrakta USD/JPY vērtība mainās par 8,14 ASV dolāriem.

(Mainoties USD/JPY kursam uz pozīciju slēgšanas brīdi, attiecīgi viena punkta cena šajos kontraktos būs cita).

Viena punkta aprēķins kross-kursiem tiek veikts uz pozīcijas slēgšanas brīdi (veicot kontrdarījumu).

Viena punkta vērtība KROSS-kursiem GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY tiek noteikta pēc formulas:

(100.000 X 0.01) / ( USD/JPY), kas atbilst: 1000 / ( USD/JPY)

Piemēram, ar kursu USD/JPY = 122.80 viena punkta cena GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY atbildīs 1000 / 122.80 = 8,14 ASV dolāriem, t.i. mainoties GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY kursiem par vienu punktu, kontraktu GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY vērtība mainās par 8,14 ASV dolāriem.

(Mainoties USD/JPY kursam uz GBP/JPY, EUR/JPY, CHF/JPY kontraktu pozīciju slēgšanas brīdi, attiecīgi viena punkta cena šajos kontraktos būs cita).

Viena punkta vērtība KROSS-kursiem GBP/CHF, EUR/CHF tiek noteikta pēc formulas:

(100.000 X 0.0001) / ( USD/CHF), kas atbilst: 10 / ( USD/CHF)

Piemēram, ar kursu USD/CHF = 1.4580 viena punkta cena GBP/CHF, EUR/CHF atbildīs 10 / 1.4580 = 6,86 ASV dolāriem, t.i. mainoties GBP/CHF, EUR/CHF JPY kursiem par vienu punktu, kontraktu GBP/CHF, EUR/CHF vērtība mainās par 6,86 ASV dolāriem.

(Mainoties USD/CHF kursam uz GBP/CHF, EUR/CHF kontraktu pozīciju slēgšanas brīdi, attiecīgi viena punkta cena šajos kontraktos būs cita).

Viena punkta vērtība KROSS-kursiem EUR/GBP tiek noteikta pēc formulas:

(100.000 X 0.0001) / ( GBP/USD), kas atbilst: 10 / ( GBP/USD)

Piemēram, ar kursu GBP/USD = 1.5760 viena punkta cena EUR/GBP atbildīs 10 / 1.5760 = 6,34 ASV dolāriem, t.i. mainoties EUR/GBP kursiem par vienu punktu, kontraktu EUR/GBP vērtība mainās par 6,34 Asv dolāriem.

(Mainoties GBP/USD kursam uz EUR/GBP kontrakta pozīciju slēgšanas brīdi, attiecīgi viena punkta cena šajos kontraktos būs cita).

Jāzina, ka:

kross-kursu grafiku kustība uz augšu nozīmē bāzes valūtas pieaugumu (nostiprināšanos) attiecībā pret citu nacionālo valūtu, kas piedalās darījumā. Tādējādi, grafikam EUR/GBP virzoties uz augšu, nostiprināsies EUR, t.i. par 1 EIRO varēs nopirkt vairāk Anglijas mārciņu.

Pasaules informācijas sistēmās kotējumu vērtības parasti tiek attēlotas sekojošā veidā:

USD/CHF = 1,4580/85, kur:

  • 1,4580 – BID – cena, ko pirkšanai piedāvā Mārketmeikers (Banka) (treideriem – pārdošanas cena Mārketmeikeram (Bankai));
  • 1.4585 – ASK – cena, ko pārdošanai piedāvā Mārketmeikers (Banka) (treideriem – pirkšanas cena no Mārketmeikera (Bankas)).

Tas nozīmē, ka treiders var pirkt ASV dolārus par Šveices frankiem pēc kursa 1.4585, bet pārdot ASV dolārus par Šveices frankiem pēc kursa 1.4580. Turklāt starpība starp pirkuma un pārdošanas cenu tiek saukta par Spredu (spread). Standarta bankas spreds ir no 5 līdz 10 punktiem.

Galvenā Forex īpatnība – tā ir iespēja veikt peļņu nesošus darījumus neatkarīgi no tirgus virzības uz augšu vai uz leju. Var atvērt pozīcijas gan pirkšanai, gan pārdošanai. Vienā gadījumā mūsu mērķis ir: nopirkt lētāk un pārdot dārgāk; citā, otrādi: iesākumā dārgāk pārdot un pēc tam lētāk nopirkt.

Apskatīsim to, kā tas ir iespējams…

1. GBP/USD

Pieņemsim, ka mēs, prognozējot kursa pieaugumu (grafiks uz augšu), esam atvēruši pozīciju pirkšanai ar kursu GBP/USD = 1.5700. T.i. esam nopirkuši 100.000 Anglijas mārciņu par 157.000 ASV dolāriem (1 Anglijas mārciņā ir 1,5700 ASV dolāri). Ja GBP/USD kurss pieaug, piemēram, līdz vērtībai 1,5800, mēs varam varam slēgt pozīciju (kontrdarījums pārdodot Anglijas mārciņas par ASV dolāriem). Tomēr, tā kā mums ir 100.000 Anglijas mārciņu, mēs varam iegādāties jau 158.000 ASV dolārus. Tātad, šī operācija var dot mums peļņu $1000 apmērā, t.i. starpību starp iegādātajiem $158.000 un iztērētajiem $157.000.

Ja, prognozējot kursa kritumu (grafiks uz leju), tiek atvērta pozīcija pārdošanai ar kursu GBP/USD = 1.5800 – tas nozīmēs 100.000 Anglijas mārciņu pārdošanu par 158.000 ASV dolāriem, t.i. mēs kļūsim par 158.000 ASV dolāru īpašniekiem. Šajā gadījumā, GBP/USD kursam virzoties uz leju, piemēram, pie vērtības 1.5700, mēs varam slēgt pozīciju (kontrdarījums pērkot Anglijas mārciņas par ASV dolāriem). Tomēr, ja, pārdodot 100.000 Anglijas mārciņas, mēs iegādājāmies 158.000 ASV dolārus, tad nopirkt tās pašas 100.000 Anglijas mārciņas mēs varam jau par 157.000 ASV dolāriem. Tātad šī operācija var dot mums peļņu $1000 apmērā, t.i. starpību starp iegādātajiem $158.000 un iztērētajiem $157.000. Tas ir raksturīgi valūtām, kas izmanto tiešā kotējuma un kross-kursus, kad grafika virzība uz augšu nozīmē bāzes valūtas pieaugumu (sadārdzināšanos) attiecībā pret citu valūtu.

2. USD/CHF

Šis piemērs tiek sniegts valūtām ar atgriezenisko kotējumu, kad grafika virzība uz augšu nozīmē nacionālās valūtas krišanu attiecībā pret ASV dolāru. Tomēr, arī šajā gadījumā, pirkšanas operācijas tiek veiktas grafikam virzoties uz augšu, bet pārdošana – grafikam virzoties uz leju. Tas ir izskaidrojams ar to, ka 1. piemērā bāzes valūta ir Anglijas mārciņa, bet otrajā – ASV dolārs, kas, grafikam pieaugot, attiecībā pret Šveices franku kļūst dārgāks.

Prognozējot kursa pieaugumu, grafika kustība uz augšu (ASV dolāram attiecībai pret Šveices franku), mēs varam atvērt pirkšanas pozīciju. Piemēram, ar kursu USD/CHF = 1.4300, mēs nopērkam 100.000 ASV dolārus par 143.000 Šveices frankiem (1 ASV dolārā ir 1,4300 Šveices franki). Ja USD/CHF kurss ir pieaudzis, piemēram, līdz vērtībai 1.4400, mēs varam slēgt pozīciju (kontrdarījums pārdodot ASV dolārus par Šveices frankiem). Tomēr, tā kā mums ir 100.000 ASV dolāri, mēs varam iegādāties jau 144.000 Šveices frankus. Tātad šī operācija var dot mums peļņu 1000 Šveices franku apmērā, t.i. starpību starp iegādātajiem 144.000 un iztērētajiem 143.000 Šveices franku.

Ja, prognozējot kursa kritumu, tiek atvērta pozīcija pārdošanai ar kursu USD/CHF = 1.4400 – tas nozīmēs 100.000 ASV dolāru pārdošanu par 144.000 Šveices franku, t.i. mēs kļūsim par 144.000 Šveices franku īpašniekiem. Šajā gadījumā, USD/CHF kursam virzoties uz leju, piemēram, pie vērtības 1.4300, mēs varam slēgt pozīciju (kontrdarījums pērkot ASV dolārus par Šveices frankiem). Tomēr, ja, pārdodot 100.000 ASV dolārus, mēs iegādājāmies 144.000 Šveices frankus, tad nopirkt tos pašus 100.000 ASV dolārus mēs varam jau par 143.000 Šveices frankiem. Tātad šī operācija var dot mums peļņu 1000 Šveices franku apmērā, t.i. starpību starp iegādātajiem 144.000 un iztērētajiem 143.000 Šveices frankiem.

Peļņa no operācijām, kas izteikta dažādās nacionālajās valūtās, parasti tiek izteikta (pārrēķināta) pamata rezerves valūtā – ASV dolāros.

©RM-Forex

, ,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv