Eiro laiks gatavoties jauniem pārbaudījumiem

Treideri.lv | 9. augusts 2019 20:44
Eiro laiks gatavoties jauniem pārbaudījumiem

Ar vienu vien monetāro politiku nepietiek – nepieciešama koordinācija ar fiskālajiem pasākumiem.

Pēdējā gada laikā OECD brīdina par pieaugošiem riskiem un neskaidrību, kas pasliktina investīciju klimatu un pasaules ekonomikas perspektīvas. Maijā organizācija pazemināja savu prognozi attiecībā uz globālā IKP pieaugumu līdz 3.2%. 2018. gada septembrī šī prognoze bija 3.7% līmenī. Aktualizētais vērtējums izrādījies daudz zemāks par pēdējo 30 gadu rādītājiem.

Vasaras atnākšana investoriem atvieglojumu nenesa, jo saasinājās tirdzniecības nesaskaņas, Brexit bez vienošanās draudi, kā arī atjaunojās tirgus volatilitāte.

Jau Brexit vien lieliski ilustrē risku mērogu: ja Lielbritānija sāks tirdzniecību ar ES uz pasaules tirdzniecības organizācijas likumdošanas pamata. Eiropas IKP dažu gadu laikā saruks par aptuveni 0.75%, turklāt būs strauja lejupslīde atsevišķās valstīs un sektoros.

Šāda problemātiskā noskaņā Eiropa būs spēcīgākās pozīcijās, ja blokā tiks sasniegts turpmāks progress ekonomikas pārvaldībā.

Ikgadējās ECB konferences spīkeri šovasar izanalizēja eiro 20 gadu vēsturi, vērtējot valūtas kopējos rezultātus, kā arī institūtu un monetārās politikas lēmumu kontekstā.

Ierēdņi nonāca pie secinājuma, ka dzīves līmeņu konverģences aspektā rādītāji izrādījušies nevienlīdzīgi. Turklāt Eirozona nostiprina savus institūtus un politikas instrumentu klāstu. Skats uz retrospektīvu var palīdzēt nodalīt kļūdas politikā no institucionālajiem ierobežojumiem, kā arī atvieglot politiskā atbalsta veidošanos kopējai rīcībai reģionā nākotnē.

Kas attiecas tieši uz monetāro politiku, ECB turpina cīnīties ar spītīgi zemo inflāciju. Regulators prasmīgi izvedis Eirozonu no finanšu un suverēnā parāda krīzes, kā arī, sniedzot bankām likviditāti, izpildījis savu pēdējās instances kreditora funkciju.

Vilcināšanās iemesls

Taču tajā pašā laikā centrālā banka nespēja tik pat veikli noreaģēt uz aktivitātes mazināšanos reģionā. Banka neuzsāka kvantitatīvo stimulēšanu papildus likviditātes sniegšanai un negatīvajām likmēm līdz 2015. gada martam.

Kāpēc gan ECB tā vilcinājās ar papildu stimuliem saskaroties ar vājo ekonomisko izaugsmi, inflācijas palēnināšanos, kā arī apstākļos, kad pārējās centrālās bankas jau paplašinājušas savas bilances? Piemēram, FRS plaša mēroga QE programmu palaida par pieciem gadiem ātrāk, nekā Eiropas kolēģi.

Tam bija institucionāla rakstura iemesli. Nenoteiktības apstākļos bija nepieciešams laiks, lai nonāktu pie kopsaucēja – valdes aprindās bija šķelšanās. Tāpat pastāvēja bažas attiecībā uz asimetrisku mandātu cenu stabilitātes nodrošināšanas kontekstā.

Vienotības trūkums

Korekcijas pasākumi tika ieviesti valstu līmenī, ignorējot sekas. Kopš tā laika noteikumi piedzīvojuši reformas, taču koordinācijas reģionā joprojām nav.

Fiskālā koordinācija saistīta ar virkni problēmu, bet tās efektus ir grūti novērtēt. Taču reti kurš šaubās, ka starprobežu fiskālie efekti jūtami tādā integrētā reģionā kā Eirozona.

Turklāt politiskās motivācijas praktiski nav. Dažas valstis nevēlas sekot fiskālajiem noteikumiem, tikmēr citas neievēro makroekonomisko disbalansu procedūras. Kopējais efekts izpaužas vājākā vēlmē realizēt koordinētu politiku.

Eirozonu skārušajiem draudiem vajadzētu likt reģiona valstīm atbīdīt otrajā plānā savas pretrunas un iet kopīgu centienu ceļu. Tas nostiprinās ticību Eirozonas spējām tikt galā ar šokiem un uzņemt daļu sloga, kas šobrīd gulst uz monetārās politikas pleciem.

Par ārējo satricinājumu avotu var kļūt Brexit bez vienošanās vai spriedzes eskalācija tirdzniecībā un valūtu politikā. Šie izaicinājumi pieprasa saskaņotu atbildi salikumā ar akomodējošu monetāro politiku. Pēc OECD domām, bez šādas pasākumu paketes atsevišķas valstis ar šiem satricinājumiem nespēs tikt galā.

Savas pastāvēšanas pirmajos 20 gados eiro demonstrējis iespaidīgu stabilitāti. Tuvākajos gados vienotajai valūtai būs jāpiedzīvo jauni pārbaudījumi. Taču tas arī kļūs par iespēju uzlabot pārvaldes struktūru un ļaus Eirozonai sniegt jūtamāku ieguldījumu globālajā un ekonomiskajā stabilitātē.

, , ,

Patika raksts!?
Padalies!

Saistītie raksti

Reklāma

Cenas un standarti
Tālrunis +37126443969
E-pasts: administracija@treideri.lv

Treideri.lv